shan-xi-xianyangtianqi

当前位置: 知了天气 / 陕西地区天气 / 咸阳天气预报
咸阳

陕西咸阳

2023年12月01日 周四

5
-5 ~ 7

湿度:20% 气压:964千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 07:32 ~ 17:33

穿衣指数:天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。

车牌归属:陕D

咸阳天气预报:咸阳今天白天晴,晚间晴,最高温度7,最低温度-5

空气:69 咸阳天气更新于 2023-12-01 13:00:00

咸阳天气预报一周

 • 2023-12-01 周五 -5 ~ 7℃
 • 2023-12-02 周六 多云 -4 ~ 9℃
 • 2023-12-03 周日 -3 ~ 10℃
 • 2023-12-04 周一 0 ~ 16℃
 • 2023-12-05 周二 -1 ~ 15℃
 • 2023-12-06 周三 2 ~ 13℃
 • 2023-12-07 周四 2 ~ 19℃

咸阳48小时天气预报

 • 15点5℃
 • 16点6℃
 • 17点5℃
 • 18点4℃
 • 19点2℃
 • 20点0℃
 • 21点0℃
 • 22点-2℃
 • 23点-3℃
 • 00点-3℃
 • 01点-3℃
 • 02点-4℃
 • 03点-4℃
 • 04点-4℃
 • 05点-3℃
 • 06点-3℃
 • 07点-3℃
 • 08点-3℃
 • 09点-4℃
 • 10点-4℃
 • 11点多云-1℃
 • 12点多云2℃
 • 13点多云5℃
 • 14点多云6℃
 • 15点多云8℃
 • 16点多云9℃
 • 17点8℃
 • 18点8℃
 • 19点多云8℃
 • 20点5℃
 • 21点2℃
 • 22点0℃
 • 23点0℃
 • 00点0℃
 • 01点0℃
 • 02点0℃
 • 03点0℃
 • 04点0℃
 • 05点-1℃
 • 06点-1℃
 • 07点-2℃
 • 08点-2℃
 • 09点-3℃
 • 10点-4℃
 • 11点-1℃
 • 12点1℃
 • 13点3℃
 • 14点6℃

咸阳周边地区天气预报

咸阳相关景点天气预报