jiangxi-pingxiang-shanglitianqi

当前位置: 知了天气 / 江西地区天气 / 上栗天气预报
上栗

江西萍乡上栗

2024年02月27日 周四

3
2 ~ 4

湿度:95% 气压:1015千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 06:51 ~ 18:23

穿衣指数:天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。

车牌归属:赣J

上栗天气预报:上栗今天白天阴,晚间阴,最高温度4,最低温度2

空气:92 上栗天气更新于 2024-02-27 01:00:00

上栗天气预报一周

 • 2024-02-26 周一 2 ~ 4℃
 • 2024-02-27 周二 2 ~ 7℃
 • 2024-02-28 周三 小雨 4 ~ 7℃
 • 2024-02-29 周四 小雨 3 ~ 6℃
 • 2024-03-01 周五 小雨 3 ~ 7℃
 • 2024-03-02 周六 多云 4 ~ 11℃
 • 2024-03-03 周日 小雨 6 ~ 12℃

上栗48小时天气预报

 • 01点3℃
 • 02点多云3℃
 • 03点2℃
 • 04点2℃
 • 05点2℃
 • 06点2℃
 • 07点2℃
 • 08点2℃
 • 09点2℃
 • 10点3℃
 • 11点4℃
 • 12点5℃
 • 13点5℃
 • 14点6℃
 • 15点6℃
 • 16点6℃
 • 17点6℃
 • 18点6℃
 • 19点6℃
 • 20点5℃
 • 21点小雨5℃
 • 22点小雨5℃
 • 23点小雨5℃
 • 00点小雨4℃
 • 01点小雨4℃
 • 02点小雨4℃
 • 03点小雨4℃
 • 04点小雨4℃
 • 05点小雨4℃
 • 06点小雨4℃
 • 07点小雨4℃
 • 08点小雨4℃
 • 09点小雨5℃
 • 10点小雨5℃
 • 11点小雨6℃
 • 12点小雨6℃
 • 13点小雨6℃
 • 14点小雨6℃
 • 15点小雨6℃
 • 16点小雨6℃
 • 17点小雨6℃
 • 18点小雨6℃
 • 19点小雨6℃
 • 20点小雨6℃
 • 21点小雨5℃
 • 22点小雨5℃
 • 23点小雨4℃
 • 00点小雨4℃

上栗周边地区天气预报

上栗相关景点天气预报