jilin-jilintianqi

当前位置: 知了天气 / 吉林地区天气 / 吉林天气预报
吉林

吉林吉林

2023年12月06日 周四

-4
-11 ~ 0

湿度:55% 气压:974千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 06:57 ~ 16:01

穿衣指数:天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。

车牌归属:吉B

吉林天气预报:吉林今天白天阴,晚间晴,最高温度0,最低温度-11

空气:19 吉林天气更新于 2023-12-06 18:00:00

吉林天气预报一周

 • 2023-12-06 周三 -11 ~ 0℃
 • 2023-12-07 周四 -9 ~ 5℃
 • 2023-12-08 周五 -11 ~ 9℃
 • 2023-12-09 周六 -18 ~ -8℃
 • 2023-12-10 周日 -17 ~ -11℃
 • 2023-12-11 周一 多云 -18 ~ -10℃
 • 2023-12-12 周二 小雪 -20 ~ -13℃

吉林48小时天气预报

 • 22点-4℃
 • 23点-4℃
 • 00点-7℃
 • 01点-7℃
 • 02点-8℃
 • 03点-8℃
 • 04点-8℃
 • 05点-8℃
 • 06点-8℃
 • 07点-9℃
 • 08点-10℃
 • 09点-10℃
 • 10点-9℃
 • 11点-9℃
 • 12点-8℃
 • 13点-7℃
 • 14点-6℃
 • 15点-5℃
 • 16点-4℃
 • 17点-3℃
 • 18点-3℃
 • 19点-3℃
 • 20点-4℃
 • 21点-4℃
 • 22点-4℃
 • 23点-4℃
 • 00点-4℃
 • 01点多云-5℃
 • 02点多云-6℃
 • 03点多云-7℃
 • 04点多云-5℃
 • 05点多云-4℃
 • 06点多云-3℃
 • 07点多云-2℃
 • 08点多云0℃
 • 09点0℃
 • 10点多云1℃
 • 11点多云3℃
 • 12点多云5℃
 • 13点多云6℃
 • 14点多云7℃
 • 15点8℃
 • 16点8℃
 • 17点8℃
 • 18点8℃
 • 19点6℃
 • 20点4℃
 • 21点2℃

吉林周边地区天气预报

吉林相关景点天气预报