zhejiang-jinhuatianqi

当前位置: 知了天气 / 浙江地区天气 / 金华天气预报
金华

浙江金华

2023年12月01日 周四

11
3 ~ 12

湿度:33% 气压:1022千帕

紫外线:紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

日出日落: 06:37 ~ 17:03

穿衣指数:建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。

车牌归属:浙G

金华天气预报:金华今天白天晴,晚间多云,最高温度12,最低温度3

空气:48 金华天气更新于 2023-12-01 12:00:00

金华天气预报一周

 • 2023-12-01 周五 3 ~ 12℃
 • 2023-12-02 周六 多云 6 ~ 13℃
 • 2023-12-03 周日 小雨 9 ~ 13℃
 • 2023-12-04 周一 小雨 7 ~ 10℃
 • 2023-12-05 周二 多云 6 ~ 16℃
 • 2023-12-06 周三 6 ~ 18℃
 • 2023-12-07 周四 5 ~ 19℃

金华48小时天气预报

 • 14点11℃
 • 15点12℃
 • 16点12℃
 • 17点11℃
 • 18点10℃
 • 19点9℃
 • 20点8℃
 • 21点7℃
 • 22点7℃
 • 23点6℃
 • 00点5℃
 • 01点4℃
 • 02点4℃
 • 03点多云4℃
 • 04点多云4℃
 • 05点多云3℃
 • 06点多云3℃
 • 07点多云3℃
 • 08点多云3℃
 • 09点多云3℃
 • 10点多云4℃
 • 11点多云6℃
 • 12点多云8℃
 • 13点多云9℃
 • 14点11℃
 • 15点12℃
 • 16点13℃
 • 17点12℃
 • 18点12℃
 • 19点11℃
 • 20点10℃
 • 21点10℃
 • 22点10℃
 • 23点多云9℃
 • 00点多云9℃
 • 01点9℃
 • 02点9℃
 • 03点9℃
 • 04点9℃
 • 05点8℃
 • 06点7℃
 • 07点6℃
 • 08点8℃
 • 09点8℃
 • 10点8℃
 • 11点小雨10℃
 • 12点小雨11℃
 • 13点小雨12℃

金华周边地区天气预报

金华下辖乡镇天气预报

金华相关景点天气预报