fujian-nanpingtianqi

当前位置: 知了天气 / 福建地区天气 / 南平天气预报
南平

福建南平

2024年06月13日 周四

25
24 ~ 27

湿度:99% 气压:984千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 05:13 ~ 19:01

穿衣指数:建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。

车牌归属:闽H

南平天气预报:南平今天白天暴雨,晚间大雨,最高温度27,最低温度24

空气:11 南平天气更新于 2024-06-12 22:00:00

南平天气预报一周

 • 2024-06-12 周三 暴雨 24 ~ 27℃
 • 2024-06-13 周四 大雨 24 ~ 28℃
 • 2024-06-14 周五 中雨 24 ~ 28℃
 • 2024-06-15 周六 大雨 24 ~ 28℃
 • 2024-06-16 周日 中雨 24 ~ 29℃
 • 2024-06-17 周一 中雨 24 ~ 28℃
 • 2024-06-18 周二 小雨 25 ~ 29℃

南平48小时天气预报

 • 02点小雨25℃
 • 03点小雨24℃
 • 04点小雨24℃
 • 05点小雨24℃
 • 06点小雨24℃
 • 07点中雨24℃
 • 08点中雨24℃
 • 09点中雨24℃
 • 10点小雨24℃
 • 11点小雨25℃
 • 12点小雨25℃
 • 13点中雨26℃
 • 14点中雨27℃
 • 15点中雨27℃
 • 16点大雨27℃
 • 17点大雨27℃
 • 18点大雨28℃
 • 19点中雨27℃
 • 20点中雨27℃
 • 21点中雨27℃
 • 22点26℃
 • 23点26℃
 • 00点25℃
 • 01点25℃
 • 02点25℃
 • 03点24℃
 • 04点24℃
 • 05点24℃
 • 06点24℃
 • 07点小雨24℃
 • 08点小雨24℃
 • 09点小雨24℃
 • 10点中雨24℃
 • 11点中雨24℃
 • 12点中雨24℃
 • 13点中雨25℃
 • 14点中雨26℃
 • 15点中雨26℃
 • 16点中雨27℃
 • 17点中雨27℃
 • 18点中雨28℃
 • 19点中雨27℃
 • 20点中雨27℃
 • 21点中雨27℃
 • 22点小雨26℃
 • 23点小雨26℃
 • 00点小雨25℃
 • 01点小雨25℃

南平周边地区天气预报

南平下辖乡镇天气预报

南平相关景点天气预报