xinjiang-changjitianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 昌吉天气预报
昌吉

新疆昌吉

2024年06月13日 周四

26
20 ~ 33

湿度:35% 气压:942千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 06:27 ~ 21:54

穿衣指数:天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。

车牌归属:新B

昌吉天气预报:昌吉今天白天多云,晚间多云,最高温度33,最低温度20

空气:38 昌吉天气更新于 2024-06-13 00:00:00

昌吉天气预报一周

 • 2024-06-12 周三 多云 20 ~ 33℃
 • 2024-06-13 周四 多云 18 ~ 32℃
 • 2024-06-14 周五 多云 20 ~ 32℃
 • 2024-06-15 周六 多云 19 ~ 31℃
 • 2024-06-16 周日 19 ~ 30℃
 • 2024-06-17 周一 20 ~ 34℃
 • 2024-06-18 周二 21 ~ 33℃

昌吉48小时天气预报

 • 01点多云26℃
 • 02点多云25℃
 • 03点多云24℃
 • 04点多云23℃
 • 05点多云22℃
 • 06点多云20℃
 • 07点多云22℃
 • 08点多云22℃
 • 09点多云22℃
 • 10点多云23℃
 • 11点多云23℃
 • 12点多云23℃
 • 13点多云23℃
 • 14点多云23℃
 • 15点多云23℃
 • 16点多云26℃
 • 17点多云29℃
 • 18点多云32℃
 • 19点多云32℃
 • 20点多云32℃
 • 21点多云32℃
 • 22点多云27℃
 • 23点多云26℃
 • 00点多云23℃
 • 01点多云22℃
 • 02点多云22℃
 • 03点多云21℃
 • 04点多云21℃
 • 05点多云20℃
 • 06点多云20℃
 • 07点多云19℃
 • 08点多云19℃
 • 09点多云18℃
 • 10点多云21℃
 • 11点多云24℃
 • 12点多云27℃
 • 13点多云28℃
 • 14点多云29℃
 • 15点31℃
 • 16点多云31℃
 • 17点多云31℃
 • 18点多云31℃
 • 19点多云31℃
 • 20点多云30℃
 • 21点多云30℃
 • 22点多云27℃
 • 23点多云27℃
 • 00点多云26℃

昌吉周边地区天气预报

昌吉相关景点天气预报