hubei-ezhoutianqi

当前位置: 知了天气 / 湖北地区天气 / 鄂州天气预报
鄂州

湖北鄂州

2024年05月28日 周四

18
18 ~ 29

湿度:65% 气压:1003千帕

紫外线:紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

日出日落: 05:19 ~ 19:15

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:鄂G

鄂州天气预报:鄂州今天白天小雨,晚间晴,最高温度29,最低温度18

空气:31 鄂州天气更新于 2024-05-28 00:00:00

鄂州天气预报一周

 • 2024-05-27 周一 小雨 18 ~ 29℃
 • 2024-05-28 周二 多云 20 ~ 27℃
 • 2024-05-29 周三 20 ~ 27℃
 • 2024-05-30 周四 小雨 19 ~ 24℃
 • 2024-05-31 周五 多云 20 ~ 27℃
 • 2024-06-01 周六 多云 23 ~ 31℃
 • 2024-06-02 周日 21 ~ 27℃

鄂州48小时天气预报

 • 02点18℃
 • 03点18℃
 • 04点18℃
 • 05点18℃
 • 06点18℃
 • 07点19℃
 • 08点20℃
 • 09点20℃
 • 10点21℃
 • 11点22℃
 • 12点23℃
 • 13点24℃
 • 14点24℃
 • 15点25℃
 • 16点26℃
 • 17点26℃
 • 18点26℃
 • 19点26℃
 • 20点多云25℃
 • 21点多云23℃
 • 22点多云21℃
 • 23点21℃
 • 00点21℃
 • 01点21℃
 • 02点20℃
 • 03点20℃
 • 04点20℃
 • 05点20℃
 • 06点20℃
 • 07点20℃
 • 08点21℃
 • 09点21℃
 • 10点多云22℃
 • 11点多云23℃
 • 12点多云24℃
 • 13点多云25℃
 • 14点26℃
 • 15点26℃
 • 16点27℃
 • 17点26℃
 • 18点26℃
 • 19点26℃
 • 20点24℃
 • 21点24℃
 • 22点24℃
 • 23点小雨24℃
 • 00点小雨24℃
 • 01点小雨25℃

鄂州周边地区天气预报

鄂州下辖乡镇天气预报

鄂州相关景点天气预报