hubei-shiyantianqi

当前位置: 知了天气 / 湖北地区天气 / 十堰天气预报
十堰

湖北十堰

2023年12月06日 周四

11
5 ~ 21

湿度:52% 气压:985千帕

紫外线:紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

日出日落: 07:24 ~ 17:30

穿衣指数:建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。

车牌归属:鄂C

十堰天气预报:十堰今天白天晴,晚间晴,最高温度21,最低温度5

空气:92 十堰天气更新于 2023-12-06 20:00:00

十堰天气预报一周

 • 2023-12-06 周三 5 ~ 21℃
 • 2023-12-07 周四 5 ~ 22℃
 • 2023-12-08 周五 6 ~ 21℃
 • 2023-12-09 周六 多云 6 ~ 19℃
 • 2023-12-10 周日 中雨 4 ~ 9℃
 • 2023-12-11 周一 小雨 3 ~ 6℃
 • 2023-12-12 周二 2 ~ 7℃

十堰48小时天气预报

 • 23点11℃
 • 00点10℃
 • 01点9℃
 • 02点8℃
 • 03点7℃
 • 04点7℃
 • 05点7℃
 • 06点7℃
 • 07点6℃
 • 08点5℃
 • 09点5℃
 • 10点5℃
 • 11点5℃
 • 12点9℃
 • 13点13℃
 • 14点17℃
 • 15点19℃
 • 16点20℃
 • 17点22℃
 • 18点22℃
 • 19点22℃
 • 20点22℃
 • 21点18℃
 • 22点16℃
 • 23点13℃
 • 00点11℃
 • 01点9℃
 • 02点多云7℃
 • 03点6℃
 • 04点6℃
 • 05点多云5℃
 • 06点多云5℃
 • 07点多云5℃
 • 08点多云5℃
 • 09点5℃
 • 10点5℃
 • 11点多云5℃
 • 12点9℃
 • 13点12℃
 • 14点15℃
 • 15点17℃
 • 16点19℃
 • 17点21℃
 • 18点20℃
 • 19点19℃
 • 20点18℃
 • 21点16℃
 • 22点14℃

十堰周边地区天气预报

十堰下辖乡镇天气预报

十堰相关景点天气预报