xinjiang-alaertianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 阿拉尔天气预报
阿拉尔

新疆阿拉尔

2023年12月01日 周四

2
-8 ~ 6

湿度:50% 气压:911千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 09:38 ~ 19:08

穿衣指数:天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。

车牌归属:

阿拉尔天气预报:阿拉尔今天白天多云,晚间晴,最高温度6,最低温度-8

空气:4 阿拉尔天气更新于 2023-12-01 13:00:00

阿拉尔天气预报一周

 • 2023-12-01 周五 多云 -8 ~ 6℃
 • 2023-12-02 周六 -6 ~ 6℃
 • 2023-12-03 周日 -7 ~ 7℃
 • 2023-12-04 周一 -8 ~ 10℃
 • 2023-12-05 周二 -7 ~ 10℃
 • 2023-12-06 周三 -7 ~ 10℃
 • 2023-12-07 周四 -7 ~ 10℃

阿拉尔48小时天气预报

 • 15点多云2℃
 • 16点多云4℃
 • 17点多云5℃
 • 18点5℃
 • 19点6℃
 • 20点4℃
 • 21点3℃
 • 22点1℃
 • 23点0℃
 • 00点0℃
 • 01点-2℃
 • 02点-4℃
 • 03点-4℃
 • 04点-4℃
 • 05点-5℃
 • 06点-5℃
 • 07点-5℃
 • 08点-7℃
 • 09点-7℃
 • 10点-7℃
 • 11点-5℃
 • 12点-3℃
 • 13点-1℃
 • 14点0℃
 • 15点2℃
 • 16点4℃
 • 17点5℃
 • 18点6℃
 • 19点6℃
 • 20点5℃
 • 21点3℃
 • 22点2℃
 • 23点1℃
 • 00点0℃
 • 01点-1℃
 • 02点-3℃
 • 03点-3℃
 • 04点-3℃
 • 05点-4℃
 • 06点-4℃
 • 07点-4℃
 • 08点-5℃
 • 09点-5℃
 • 10点-6℃
 • 11点-5℃
 • 12点-3℃
 • 13点-2℃
 • 14点0℃

阿拉尔周边地区天气预报

阿拉尔相关景点天气预报