xinjiang-shihezitianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 石河子天气预报
石河子

新疆石河子

2024年06月13日 周四

23
20 ~ 33

湿度:33% 气压:944千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 06:31 ~ 22:00

穿衣指数:天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。

车牌归属:新C

石河子天气预报:石河子今天白天阴,晚间小雨,最高温度33,最低温度20

空气:51 石河子天气更新于 2024-06-13 00:00:00

石河子天气预报一周

 • 2024-06-12 周三 20 ~ 33℃
 • 2024-06-13 周四 多云 19 ~ 30℃
 • 2024-06-14 周五 多云 19 ~ 31℃
 • 2024-06-15 周六 小雨 19 ~ 30℃
 • 2024-06-16 周日 小雨 19 ~ 31℃
 • 2024-06-17 周一 20 ~ 33℃
 • 2024-06-18 周二 21 ~ 33℃

石河子48小时天气预报

 • 02点23℃
 • 03点23℃
 • 04点多云23℃
 • 05点小雨22℃
 • 06点小雨21℃
 • 07点小雨20℃
 • 08点小雨20℃
 • 09点小雨21℃
 • 10点小雨21℃
 • 11点多云23℃
 • 12点多云24℃
 • 13点多云26℃
 • 14点多云27℃
 • 15点多云28℃
 • 16点多云29℃
 • 17点多云30℃
 • 18点多云30℃
 • 19点30℃
 • 20点30℃
 • 21点29℃
 • 22点29℃
 • 23点多云26℃
 • 00点多云24℃
 • 01点多云21℃
 • 02点多云21℃
 • 03点多云20℃
 • 04点多云20℃
 • 05点多云20℃
 • 06点多云20℃
 • 07点多云19℃
 • 08点多云19℃
 • 09点多云19℃
 • 10点多云19℃
 • 11点多云21℃
 • 12点多云23℃
 • 13点多云26℃
 • 14点多云27℃
 • 15点多云29℃
 • 16点多云30℃
 • 17点多云30℃
 • 18点多云31℃
 • 19点多云31℃
 • 20点多云30℃
 • 21点多云30℃
 • 22点多云29℃
 • 23点多云28℃
 • 00点多云26℃
 • 01点多云25℃

石河子周边地区天气预报

石河子相关景点天气预报