xinjiang-bayinguoleng-ruoqiangtianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 若羌天气预报
若羌

新疆巴音郭楞若羌

2023年12月01日 周四

1
-10 ~ 6

湿度:39% 气压:908千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 09:06 ~ 18:45

穿衣指数:天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。

车牌归属:新M

若羌天气预报:若羌今天白天晴,晚间晴,最高温度6,最低温度-10

空气:10 若羌天气更新于 2023-12-01 13:00:00

若羌天气预报一周

 • 2023-12-01 周五 -10 ~ 6℃
 • 2023-12-02 周六 -7 ~ 5℃
 • 2023-12-03 周日 -7 ~ 6℃
 • 2023-12-04 周一 -7 ~ 8℃
 • 2023-12-05 周二 -7 ~ 10℃
 • 2023-12-06 周三 -7 ~ 8℃
 • 2023-12-07 周四 -7 ~ 9℃

若羌48小时天气预报

 • 14点1℃
 • 15点3℃
 • 16点4℃
 • 17点5℃
 • 18点5℃
 • 19点3℃
 • 20点1℃
 • 21点-1℃
 • 22点-2℃
 • 23点-4℃
 • 00点-6℃
 • 01点-6℃
 • 02点-7℃
 • 03点-7℃
 • 04点-8℃
 • 05点-9℃
 • 06点-9℃
 • 07点-9℃
 • 08点-9℃
 • 09点-9℃
 • 10点-6℃
 • 11点-3℃
 • 12点-1℃
 • 13点0℃
 • 14点2℃
 • 15点4℃
 • 16点4℃
 • 17点5℃
 • 18点5℃
 • 19点3℃
 • 20点2℃
 • 21点0℃
 • 22点-1℃
 • 23点-2℃
 • 00点-4℃
 • 01点-4℃
 • 02点-4℃
 • 03点-4℃
 • 04点-5℃
 • 05点-5℃
 • 06点-6℃
 • 07点-6℃
 • 08点-6℃
 • 09点-7℃
 • 10点-4℃
 • 11点-2℃
 • 12点0℃
 • 13点1℃

若羌周边地区天气预报

若羌相关景点天气预报