xinjiang-changji-jimusaertianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 吉木萨尔天气预报
吉木萨尔

新疆昌吉吉木萨尔

2023年12月01日 周四

-3
-5 ~ 0

湿度:83% 气压:941千帕

紫外线:紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

日出日落: 09:17 ~ 18:26

穿衣指数:天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。

车牌归属:新B

吉木萨尔天气预报:吉木萨尔今天白天多云,晚间晴,最高温度0,最低温度-5

空气:35 吉木萨尔天气更新于 2023-12-01 13:00:00

吉木萨尔天气预报一周

 • 2023-12-01 周五 多云 -5 ~ 0℃
 • 2023-12-02 周六 -2 ~ 3℃
 • 2023-12-03 周日 -3 ~ 5℃
 • 2023-12-04 周一 小雪 -4 ~ 4℃
 • 2023-12-05 周二 -5 ~ -2℃
 • 2023-12-06 周三 -3 ~ 3℃
 • 2023-12-07 周四 多云 -2 ~ 0℃

吉木萨尔48小时天气预报

 • 15点多云-3℃
 • 16点多云-2℃
 • 17点多云-1℃
 • 18点多云-1℃
 • 19点多云-1℃
 • 20点多云-1℃
 • 21点多云-2℃
 • 22点-3℃
 • 23点-3℃
 • 00点-3℃
 • 01点-3℃
 • 02点-3℃
 • 03点-3℃
 • 04点-3℃
 • 05点-4℃
 • 06点-4℃
 • 07点-4℃
 • 08点-5℃
 • 09点-5℃
 • 10点-5℃
 • 11点-2℃
 • 12点-2℃
 • 13点0℃
 • 14点0℃
 • 15点1℃
 • 16点1℃
 • 17点2℃
 • 18点2℃
 • 19点3℃
 • 20点2℃
 • 21点1℃
 • 22点1℃
 • 23点0℃
 • 00点0℃
 • 01点0℃
 • 02点0℃
 • 03点0℃
 • 04点-1℃
 • 05点多云-1℃
 • 06点多云-1℃
 • 07点多云-1℃
 • 08点多云-2℃
 • 09点多云-2℃
 • 10点多云-2℃
 • 11点多云-2℃
 • 12点多云-2℃
 • 13点-1℃
 • 14点0℃

吉木萨尔周边地区天气预报

吉木萨尔相关景点天气预报