guizhou-qianxinantianqi

当前位置: 知了天气 / 贵州地区天气 / 黔西南天气预报
黔西南

贵州黔西南

2024年05月28日 周四

22
20 ~ 29

湿度:96% 气压:864千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 06:11 ~ 19:44

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:贵E

黔西南天气预报:黔西南今天白天小雨,晚间暴雨,最高温度29,最低温度20

空气:24 黔西南天气更新于 2024-05-28 02:00:00

黔西南天气预报一周

 • 2024-05-27 周一 小雨 20 ~ 29℃
 • 2024-05-28 周二 阵雨 19 ~ 25℃
 • 2024-05-29 周三 阵雨 18 ~ 28℃
 • 2024-05-30 周四 17 ~ 24℃
 • 2024-05-31 周五 多云 18 ~ 27℃
 • 2024-06-01 周六 多云 20 ~ 27℃
 • 2024-06-02 周日 阵雨 19 ~ 26℃

黔西南48小时天气预报

 • 03点中雨22℃
 • 04点中雨21℃
 • 05点中雨21℃
 • 06点中雨20℃
 • 07点中雨21℃
 • 08点中雨21℃
 • 09点中雨22℃
 • 10点阵雨22℃
 • 11点阵雨22℃
 • 12点阵雨23℃
 • 13点阵雨23℃
 • 14点阵雨23℃
 • 15点阵雨24℃
 • 16点阵雨24℃
 • 17点阵雨24℃
 • 18点阵雨24℃
 • 19点阵雨24℃
 • 20点阵雨23℃
 • 21点阵雨23℃
 • 22点小雨23℃
 • 23点小雨22℃
 • 00点小雨22℃
 • 01点小雨21℃
 • 02点小雨20℃
 • 03点小雨20℃
 • 04点小雨20℃
 • 05点小雨20℃
 • 06点小雨20℃
 • 07点小雨20℃
 • 08点小雨21℃
 • 09点小雨21℃
 • 10点阵雨22℃
 • 11点阵雨23℃
 • 12点阵雨25℃
 • 13点阵雨25℃
 • 14点阵雨26℃
 • 15点阵雨27℃
 • 16点阵雨27℃
 • 17点阵雨27℃
 • 18点阵雨27℃
 • 19点阵雨26℃
 • 20点阵雨25℃
 • 21点阵雨25℃
 • 22点小雨23℃
 • 23点小雨22℃
 • 00点小雨20℃
 • 01点小雨20℃
 • 02点小雨20℃

黔西南周边地区天气预报

黔西南下辖乡镇天气预报

黔西南相关景点天气预报

  宏观天气

  教育资源