hebei-cangzhou-huanghuatianqi

当前位置: 知了天气 / 河北地区天气 / 黄骅天气预报
黄骅

河北沧州黄骅

2024年02月27日 周四

-2
-4 ~ 3

湿度:55% 气压:1033千帕

紫外线:紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

日出日落: 06:47 ~ 17:59

穿衣指数:天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。

车牌归属:冀J

黄骅天气预报:黄骅今天白天阴,晚间多云,最高温度3,最低温度-4

空气:53 黄骅天气更新于 2024-02-26 23:00:00

黄骅天气预报一周

 • 2024-02-26 周一 -4 ~ 3℃
 • 2024-02-27 周二 多云 -2 ~ 8℃
 • 2024-02-28 周三 多云 0 ~ 7℃
 • 2024-02-29 周四 -5 ~ 6℃
 • 2024-03-01 周五 -3 ~ 3℃
 • 2024-03-02 周六 -1 ~ 12℃
 • 2024-03-03 周日 多云 0 ~ 9℃

黄骅48小时天气预报

 • 00点多云-2℃
 • 01点多云-3℃
 • 02点-3℃
 • 03点-3℃
 • 04点-3℃
 • 05点-3℃
 • 06点-3℃
 • 07点-3℃
 • 08点-3℃
 • 09点-2℃
 • 10点0℃
 • 11点1℃
 • 12点4℃
 • 13点5℃
 • 14点6℃
 • 15点7℃
 • 16点7℃
 • 17点6℃
 • 18点6℃
 • 19点5℃
 • 20点4℃
 • 21点3℃
 • 22点3℃
 • 23点3℃
 • 00点3℃
 • 01点1℃
 • 02点1℃
 • 03点0℃
 • 04点多云0℃
 • 05点多云-1℃
 • 06点多云-1℃
 • 07点多云-1℃
 • 08点多云0℃
 • 09点0℃
 • 10点2℃
 • 11点4℃
 • 12点6℃
 • 13点6℃
 • 14点6℃
 • 15点6℃
 • 16点5℃
 • 17点4℃
 • 18点3℃
 • 19点2℃
 • 20点1℃
 • 21点0℃
 • 22点多云0℃
 • 23点多云0℃

黄骅周边地区天气预报

黄骅相关景点天气预报