yunnan-zhaotong-zhaoyangtianqi

当前位置: 知了天气 / 云南地区天气 / 昭阳天气预报
昭阳

云南昭通昭阳

2023年12月01日 周四

11
3 ~ 14

湿度:68% 气压:809千帕

紫外线:紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

日出日落: 07:37 ~ 18:10

穿衣指数:建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。

车牌归属:云C

昭阳天气预报:昭阳今天白天多云,晚间阴,最高温度14,最低温度3

空气:30 昭阳天气更新于 2023-12-01 13:00:00

昭阳天气预报一周

 • 2023-12-01 周五 多云 3 ~ 14℃
 • 2023-12-02 周六 3 ~ 11℃
 • 2023-12-03 周日 4 ~ 15℃
 • 2023-12-04 周一 多云 4 ~ 11℃
 • 2023-12-05 周二 多云 5 ~ 17℃
 • 2023-12-06 周三 多云 4 ~ 16℃
 • 2023-12-07 周四 多云 5 ~ 21℃

昭阳48小时天气预报

 • 15点多云11℃
 • 16点多云12℃
 • 17点多云13℃
 • 18点多云13℃
 • 19点多云14℃
 • 20点12℃
 • 21点9℃
 • 22点7℃
 • 23点多云7℃
 • 00点多云6℃
 • 01点6℃
 • 02点5℃
 • 03点5℃
 • 04点5℃
 • 05点4℃
 • 06点4℃
 • 07点3℃
 • 08点4℃
 • 09点4℃
 • 10点4℃
 • 11点5℃
 • 12点6℃
 • 13点7℃
 • 14点8℃
 • 15点10℃
 • 16点11℃
 • 17点11℃
 • 18点11℃
 • 19点11℃
 • 20点9℃
 • 21点9℃
 • 22点8℃
 • 23点6℃
 • 00点5℃
 • 01点4℃
 • 02点4℃
 • 03点4℃
 • 04点4℃
 • 05点3℃
 • 06点3℃
 • 07点3℃
 • 08点3℃
 • 09点3℃
 • 10点3℃
 • 11点5℃
 • 12点7℃
 • 13点8℃
 • 14点10℃

昭阳周边地区天气预报

昭阳相关景点天气预报